Deall Deialog

Beth mae ‘deialog’ yn ei olygu yng nghyd-destun Canolfan Ddeialog Prifysgol Aberystwyth? Ry’n ni’n gofyn i aelodau staff yn ogystal â siaradwyr gwadd ac eraill i rannu eu dealltwriaeth nhw o ddeialog. Byddwn ni’n ychwanegu rhagor o glipiau fideo at y dudalen hon dros y misoedd nesaf felly dewch nôl ati eto neu ymunwch yn y trafod drwy e-bostio deialog@aber.ac.uk.

Dr Jennifer Wolowic, Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog
Yr Athro Colin McInnes, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi
Yr Athro Mererid Hopwood, Athro y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
Yr Athro Rowan Williams, Cyn Archesgob Caergaint