Hawlio Heddwch

Trosolwg

Rhaglen

Cwestiynau Cyffredin

Wedi wythnos o ddeialog a phrocio’r meddwl, mae Gŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth wedi dod i ben.

  • 600+ yn mynychu
  • 20+ digwyddiad
  • 10+ lleoliad
  • 7 diwrnod

Diolch o galon i bawb fu’n rhan o’r ŵyl – yn siaradwyr, trefnwyr, partneriaid, staff technegol ac arlwyo, a’n cynulleidfaoedd gwych.

Hawlio Heddwch

1 – 7 Tachwedd 2023

 

Bydd Gŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth 2023 yn rhoi sylw i’r modd y gall dyhead unigolion a phenderfyniad cydweithredol gael dylanwad sylweddol yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Nod yr ŵyl hon yw dathlu’r unigolion, y grwpiau, a’r syniadau sydd wedi llunio heddwch yn y gorffennol, ynghyd ag archwilio ffyrdd y gellir llunio dyfodol o heddwch.

Ganrif yn ôl, â doluriau rhyfel dinistriol a phandemig byd-eang yn parhau’n fyw iawn, cynhaliwyd cynhadledd Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru yn Aberystwyth. Yr amcan oedd sicrhau dyfodol heddychlon a llewyrchus i bawb. Yn ystod y gynhadledd, cynigiodd Annie Hughes Griffiths y dylai merched Cymru apelio ar eu chwiorydd yn yr UDA i sicrhau aelodaeth eu gwlad fawr yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Yn y misoedd dilynol aethpwyd ati i drafod â merched o bob cefndir ar hyd a lled Cymru, a chasglwyd 390,296 o lofnodion. Bellach, gan mlynedd yn ddiweddarach, mae’r ddeiseb hanesyddol wedi dychwelyd adref o sefydliad y Smithsonian yn Washington D.C. i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Wrth i ni wynebu amgylchiadau anodd gan gynnwys pandemig byd-eang, rhyfeloedd yn Ewrop a chyfandiroedd eraill, a grymoedd dybryd yr argyfwng hinsawdd, mae cenhedlaeth newydd o ddinasyddion, arweinwyr, a meddylwyr arloesol o Aberystwyth a mannau eraill yn codi i chwilio am atebion i heriau heddiw. Maent yn sefydlu rhwydweithiau dylanwadol ac yn chwilio am yr heolydd all hawlio dyfodol heddychlon a llewyrchus.

Ar drywydd heddwch yng Ngogledd Iwerddon: Sgwrs gydag Eileen Weir

Amser: 13:00 – 14:00

Dyddiad: 4 Tachwedd

Lleoliad: Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch iawn o groesawu Eileen Weir fel prif siaradwr yr Ŵyl Ymchwil eleni.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch iawn o groesawu Eileen Weir fel prif siaradwr yr Ŵyl Ymchwil eleni.

Tocynnau am ddim

Lansio Llyfr Yr Apêl: Stori deiseb heddwch menywod Cymru 1923-24 

Amser: 17:00 – 18:30

Dyddiad: 3 Tachwedd

Lleoliad: Archif Ddarlledu Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad y llyfr dwyieithog hynod ddiddorol hwn gan nifer o awduron, sy’n rhannu stori ryfeddol y ddeiseb 7 milltir a drefnwyd gan fenywod Cymru i’w hanfon ben arall y byd i America.

Dyma stori wir am fenywod o bob cefndir a heriodd awdurdod.

Tocynnau am ddim

Canolbarth Cymru: Arwain Dyfodol Heddychlon

Dyddiad: 3 Tachwedd

Lleoliad: Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynhyrchu amrywiaeth eang o syniadau a dulliau arloesi sy’n gallu cyfrannu’n sylweddol at fyw’n heddychlon.

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio sut mae ymchwil ym maes gwleidyddiaeth wledig, AI, ysgrifennu creadigol a phrofiadau ceiswyr lloches, diogelwch bwyd a mwy yn diffinio sut gallwn leihau gwrthdaro a chyd-greu dyfodol heddychlon gyda’n gilydd.

Tocynnau am ddim

Ymunwch â ni o 1-7 Tachwedd, 2023, i ddathlu dulliau a luniodd heddwch yn y gorffennol ac i archwilio ffyrdd o ddiffinio presennol a dyfodol heddychlon. Bydd yr ŵyl yn cynnwys lansiadau llyfrau, trafodaethau cyweirnod a fydd yn cwmpasu disgyblaethau amrywiol, ffair gymunedol, celfyddyd a cherddoriaeth, yn ogystal â deialogau, gweithdai a phob math o weithgareddau a fydd a’u heffaith yn bell-gyrhaeddol.