Ymchwil

Rydym yn cysylltu ymchwil, pobl a chymunedau i hyrwyddo arloesi ac effaith gadarnhaol. Er enghraifft, trwy:

 

  • Gefnogi ymchwilwyr sy’n ymgysylltu â’rgymuned ac sy’n sbarduno arloesi a newid cymdeithasol trwy ddefnyddio dulliau ymchwil sy’n canolbwyntio ar y gymuned i ailddosbarthu grym wrth greu gwybodaeth.
  • Darparu gwasanaethau cynnal digwyddiadau a chreu cyfleoedd ymgysylltu â’r cyhoedd sy’n meithrin cysylltiad rhwng meddylwyr arloesol a yn dathlu ymchwil, megis Gŵyl Ymchwil flynyddol y Brifysgol.
  • Hwyluso partneriaethau rhwng sefydliadau a rhaglenni Addysg Uwch sy’n creu cyswllt rhwng ymchwilwyr ac ymarferwyr a chymunedau.

AberCollab