Doing democracy differently

Doing democracy differently

Doing Democracy Differently Rhif digwyddiad: 164 (Meadow Stage yng Ngŵyl y Gelli 2024) Siaradwyr: Anwen Elias yn siarad â Jennifer Wolowic Dyddiad/amser: 4:00yp, Dydd Mawrth 28 Mai 2024 Mae rhwydweithiau a sefydliadau o amgylch y byd yn hyrwyddo gwedd newydd ar...
Adrodd Eich Stori Ymchwil

Adrodd Eich Stori Ymchwil

Adrodd eich Stori Ymchwil 06 Mawrth 2024 Ar 6 Mawrth 2024, daeth y Ganolfan Ddeialog â ffisegwyr, biolegwyr, damcaniaethwyr theatr, gwyddonwyr gwleidyddol ac arbenigwyr cynaliadwyedd at ei gilydd ar gyfer arbrawf. A allai gemau theatr ein helpu ni ym Mhrifysgol...
Gŵyl Hawlio Heddwch yn denu cannoedd

Gŵyl Hawlio Heddwch yn denu cannoedd

8 Tachwedd Daeth dros 600 o bobl at ei gilydd ar gyfer gweithgareddau amrywiol Gŵyl Ymchwil y Brifysgol a gynhaliwyd rhwng 1 a 7 Tachwedd 2023. Hawlio Heddwch oedd y thema eleni, wedi’i hysbrydoli gan ganmlwyddiant Deiseb Heddwch Merched Cymru 1923-24. Yn ystod...
Canolfan Ddeialog Yn Agor Tŷ Trafod Ymchwil ar Gampws Penglais

Canolfan Ddeialog Yn Agor Tŷ Trafod Ymchwil ar Gampws Penglais

16 Mehefin 2023 Mae gwaith wedi dechrau ar greu Tŷ Trafod Ymchwil newydd yn y Ganolfan Ddelweddu ar gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth. Mae’r cyntedd ar lawr gwaelod yr adeilad yn cael ei drawsnewid i ddarparu man cwrdd wedi’i ddylunio’n bwrpasol ar gyfer...